موشن گرافیک

 • موشن گرافیک های سطح ++A با بیشترین میزان انیمیت اشکال و جزییات همراه است. در نریشن (صداگذاری) از بهترین نریتورها استفاده شده است. لازم به ذکر است مدت زمانی که صرف تولید این سطح می‌شود – با توجه به نوع تصویرسازی و انیمیت آن – برای هر دقیقه خروجی، بین ۱۰ تا ۱۵ روز است که در دسته‌بندی‌های زیر می‌توانید مشاهده بفرمایید.
 • تنها تفاوت این سطح، یعنی +A با  ++A در مدت زمان تولید کلیپ و میزان انیمیت اشکال و کاراکترها است و از لحاظ کیفیت صدا و سناریو، این دو سطح تفاوتی ندارند و اما مدت زمانی که صرف تولید این سطح می‌شود – با توجه به نوع تصویرسازی و انیمیت آن – برای هر دقیقه خروجی، بین ۷ تا ۱۰ روز است که در دسته‌بندی‌های زیر می‌توانید مشاهده بفرمایید.
 • موشن گرافیک‌های سطح A را هم برای دوستانی قرار داده‌ام که زمان کافی ندارند و می‌خواهند با صرف هزینه کمتری به نتیجه مطلوبشان برسند. لازم به ذکر است مدت زمانی که صرف تولید این سطح می‌شود – با توجه به نوع تصویرسازی و انیمیت آن – برای هر دقیقه خروجی، بین ۴ تا ۷ روز است که در دسته‌بندی‌های زیر می‌توانید مشاهده بفرمایید. 
 • موشن گرافیکِ روز مهارتِ دبیرستان بعثت  ||  سطح ++A
 • به سفارش مجتمع آموزشی بعثت ||  مدت زمان ۰۲:۳۵
 • موشن گرافیکِ زکات واجب و مستحب  ||  سطح ++A
 • به سفارش کمیته امداد امام خمینی (ره)  ||  مدت زمان ۰۱:۴۹
 • موشن گرافیکِ چراغ برات، سنتی نیکو ||  سطح ++A
 • به سفارش کمیته امداد امام خمینی (ره)  ||  مدت زمان ۰۱:۰۰
 • موشن گرافیکِ حذف قبوض کاغذی ||  سطح ++A
 • به سفارش سازمان آبفا مشهد ||  مدت زمان ۰۱:۰۹
 • موشن گرافیکِ انفاق در ماه مبارک رمضان  ||  سطح ++A
 • به سفارش کمیته امداد امام خمینی (ره)  ||  مدت زمان ۰۰:۵۵
 • موشن گرافیکِ معرفی طرح آماز  ||  سطح ++A
 • به سفارش سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی  ||  مدت زمان ۰۳:۱۵
 • موشن گرافیکِ بیماران صعب العلاج  ||  سطح +A
 • به سفارش کمیته امداد امام خمینی (ره)  ||  مدت زمان ۰۱:۱۷
 • موشن گرافیکِ اهدای خون، اهدای زندگی  ||  سطح +A
 • به سفارش اداره کل انتقال خون خراسان رضوی ||  مدت زمان ۰۰:۵۱
 • کمیک موشن معرفی موسسه آموزش عالی اسرار ||  سطح +A
 • به سفارش موسسه آموزش عالی اسرار  ||  مدت زمان ۰۱:۲۴
 • موشن گرافیکِ معرفی تست آرکیتایپ  ||  سطح +A
 • به سفارش آکادمی جهان اولی ها ||  مدت زمان ۰۲:۴۴
 • موشن گرافیکِ جنگ اول ایتالیا برای استقلال ||  سطح +A
 • به سفارش یکی از برنامه های شبکه ۱||  مدت زمان ۰۱:۱۵
 • موشن گرافیکِ علوم انسانی ||  سطح +A
 • به سفارش مجتمع آموزشی بعثت  ||  مدت زمان ۰۱:۲۷
 • موشن گرافیکِ نکات مربوط به پیاده روی اربعین ||  سطح +A
 • به سفارش هلال احمر استان خراسان رضوی ||  مدت زمان ۰۱:۵۴
 • موشن گرافیکِ عملکرد کمیته امداد در کارآفرینی ||  سطح +A
 • به سفارش کمیته امداد امام خمینی (ره)  ||  مدت زمان ۰۲:۳۰
 • موشن گرافیکِ اجتماع مسئولیت پذیر  ||  سطح A
 • به سفارش برنامه مبارزه شبکه دو  ||  مدت زمان ۰۲:۰۱
 • موشن گرافیکِ معرفی سایت نیازگو  ||  سطح A
 • به سفارش تیم وبسایت نیازگو ||  مدت زمان ۰۱:۳۱
 • موشن گرافیکِ مسابقه اسلاید برگر ||  سطح A
 • به سفارش اسلاید برگر ||  مدت زمان ۰۰:۵۵
 • موشن گرافیکِ غذاخورها و تخفیفات هیجانی  ||  سطح A
 • به سفارش شرکت گیتی آرای پردیس ||  مدت زمان ۰۰:۲۵
جهت سفارش می‌توانید از راه های ارتباطی زیر اقدام بفرمایید:
 • موشن گرافیکِ روز مهارتِ دبیرستان بعثت  ||  سطح ++A
 • به سفارش مجتمع آموزشی بعثت ||  مدت زمان ۰۲:۳۵
 • موشن گرافیکِ زکات واجب و مستحب  ||  سطح ++A
 • به سفارش کمیته امداد امام خمینی (ره)  ||  مدت زمان ۰۱:۴۹
 • موشن گرافیکِ چراغ برات، سنتی نیکو ||  سطح ++A
 • به سفارش کمیته امداد امام خمینی (ره)  ||  مدت زمان ۰۱:۰۰
 • موشن گرافیکِ حذف قبوض کاغذی ||  سطح ++A
 • به سفارش سازمان آبفا مشهد ||  مدت زمان ۰۱:۰۹
 • موشن گرافیکِ انفاق در ماه مبارک رمضان  ||  سطح ++A
 • به سفارش کمیته امداد امام خمینی (ره)  ||  مدت زمان ۰۰:۵۵
 • موشن گرافیکِ معرفی طرح آماز  ||  سطح ++A
 • به سفارش سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی  ||  مدت زمان ۰۳:۱۵
 • موشن گرافیکِ بیماران صعب العلاج  ||  سطح +A
 • به سفارش کمیته امداد امام خمینی (ره)  ||  مدت زمان ۰۱:۱۷
 • موشن گرافیکِ اهدای خون، اهدای زندگی  ||  سطح +A
 • به سفارش اداره کل انتقال خون خراسان رضوی ||  مدت زمان ۰۰:۵۱
 • کمیک موشن معرفی موسسه آموزش عالی اسرار ||  سطح +A
 • به سفارش موسسه آموزش عالی اسرار  ||  مدت زمان ۰۱:۲۴
 • موشن گرافیکِ معرفی تست آرکیتایپ  ||  سطح +A
 • به سفارش آکادمی جهان اولی ها ||  مدت زمان ۰۲:۴۴
 • موشن گرافیکِ جنگ اول ایتالیا برای استقلال ||  سطح +A
 • به سفارش یکی از برنامه های شبکه ۱||  مدت زمان ۰۱:۱۵
 • موشن گرافیکِ علوم انسانی ||  سطح +A
 • به سفارش مجتمع آموزشی بعثت  ||  مدت زمان ۰۱:۲۷
 • موشن گرافیکِ نکات مربوط به پیاده روی اربعین ||  سطح +A
 • به سفارش هلال احمر استان خراسان رضوی ||  مدت زمان ۰۱:۵۴
 • موشن گرافیکِ عملکرد کمیته امداد در کارآفرینی ||  سطح +A
 • به سفارش کمیته امداد امام خمینی (ره)  ||  مدت زمان ۰۲:۳۰
 • موشن گرافیکِ اجتماع مسئولیت پذیر  ||  سطح A
 • به سفارش برنامه مبارزه شبکه دو  ||  مدت زمان ۰۲:۰۱
 • موشن گرافیکِ معرفی سایت نیازگو  ||  سطح A
 • به سفارش تیم وبسایت نیازگو ||  مدت زمان ۰۱:۳۱
 • موشن گرافیکِ مسابقه اسلاید برگر ||  سطح A
 • به سفارش اسلاید برگر ||  مدت زمان ۰۰:۵۵
 • موشن گرافیکِ غذاخورها و تخفیفات هیجانی  ||  سطح A
 • به سفارش شرکت گیتی آرای پردیس ||  مدت زمان ۰۰:۲۵

لوگوموشن

 • لوگوموشن‌های سطح +A با توجه به شکل لوگو و ساختار آن به صورت اختصاصی و همراه با جزییات و همچنین سناریو انیمیت می‌شوند. لازم به ذکر است مدت زمانی که صرف تولید این سطح می‌شود  بین ۳ تا ۵ روز است که در دسته‌بندی‌های زیر می‌توانید مشاهده بفرمایید.
 • و اما این بخش که بیشتر حالت عمومی دارد و برای دوستانی است که می‌خواهنددر زمان و هزینه کمتر  به نتیجه مطلوب خود برسند. لازم به ذکر است مدت زمانی که صرف انجام این گونه پروژه‌ها می‌شود بین ۲ الی ۳ روز است که در دسته‌بندی‌های زیر می‌توانید مشاهده بفرمایید.
 • لوگوموشن هوش مصنوعی آیپا  ||  سطح +A
 • به سفارش تیم رسانه ای آیپا ||  مدت زمان ۰۰:۰۵
 • لوگوموشن برنامه تلویزیونی این روزها  ||  سطح +A
 • به سفارش برنامه این روزها شبکه ۵ ||  مدت زمان ۰۰:۲۰
 • لوگوموشن فورشگاه اینترنتی ویلو ||  سطح +A
 • به سفارش تیم رسانه‌ای ویلو ||  مدت زمان ۰۰:۱۱
 • لوگوموشن Topsliked  ||  سطح +A
 • به سفارش Topsliked.com – فنلاند  ||  مدت زمان ۰۰:۰۳
 • لوگوموشن حاتم طهرانی ||  سطح A
 • به سفارش آقای طهرانی ||  مدت زمان ۰۰:۱۶
 • لوگوموشن وبسایت ناجی  ||  سطح A
 • به سفارش تیم رسانه ای محمدرضا ناجی ||  مدت زمان ۰۰:۱۱
 • لوگوموشن وبسایت شطرنج ذهنی ||  سطح A
 • به سفارش تیم رسانه ای شطرنج ذهنی ||  مدت زمان ۰۰:۱۱
 • لوگوموشن فروشگاه اینترنتی وانیا  ||  سطح A
 • به سفارش فروشگاه اینترنتی وانیا ||  مدت زمان ۰۰:۰۳
 • لوگوموشن هوش مصنوعی آیپا  ||  سطح +A
 • به سفارش تیم رسانه ای آیپا ||  مدت زمان ۰۰:۰۵
 • لوگوموشن برنامه تلویزیونی این روزها  ||  سطح +A
 • به سفارش برنامه این روزها شبکه ۵ ||  مدت زمان ۰۰:۲۰
 • لوگوموشن فورشگاه اینترنتی ویلو ||  سطح +A
 • به سفارش تیم رسانه‌ای ویلو ||  مدت زمان ۰۰:۱۱
 • لوگوموشن Topsliked  ||  سطح +A
 • به سفارش Topsliked.com – فنلاند  ||  مدت زمان ۰۰:۰۳
 • لوگوموشن حاتم طهرانی ||  سطح A
 • به سفارش آقای طهرانی ||  مدت زمان ۰۰:۱۶
 • لوگوموشن وبسایت ناجی  ||  سطح A
 • به سفارش تیم رسانه ای محمدرضا ناجی ||  مدت زمان ۰۰:۱۱
 • لوگوموشن وبسایت شطرنج ذهنی ||  سطح A
 • به سفارش تیم رسانه ای شطرنج ذهنی ||  مدت زمان ۰۰:۱۱
 • لوگوموشن فروشگاه اینترنتی وانیا  ||  سطح A
 • به سفارش فروشگاه اینترنتی وانیا ||  مدت زمان ۰۰:۰۳
جهت سفارش می‌توانید از راه های ارتباطی زیر اقدام بفرمایید:

تیزر

 • در تیزرهای سطح +A تمامی گروه سعی‌مان‌ برآن بوده تا با تصویربرداری و همچنین ادیت حرفه‌ای؛ تیزری متناسب و در خور شأن مجموعه‌هایی که با آن‌ها افتخار همکاری داشته‌‎ایم، بسازیم. لازم به ذکر است مدت زمانی که صرف تولید این سطح می‌شود – با توجه به نوع مدت زمان تصویر برداری و خروجی نهایی – برای هر دقیقه خروجی، بین ۵ تا ۷ روز است که در دسته بندی‌های زیر شما می‌توانید تعدادی از نمونه‌کارها را مشاهده فرمایید.
 • در این سطح، فایل‌های مورد نیازی که لازم است در تیزر کار شود از کارفرما تحویل گرفته می شود و سپس بعد از نوشتن سناریو و هماهنگی‌های لازم با کارفرما وارد مراحل تولید تیزر و در نهایت خروجی آن می‌شویم. لازم به ذکر است مدت زمانی که صرف تولید این سطح می‌شود – با توجه به نوع سناریو – برای هر دقیقه خروجی، بین ۲ تا ۳ روز است که در دسته بندی‌های زیر شما می‌توانید تعدادی از نمونه‌کارها را مشاهده فرمایید.
 • تیزر مانور زلزله دانشگاه آزاد مشهد  ||  سطح +A
 • به سفارش هلال احمر شهرستان مشهد ||  مدت زمان ۰۳:۰۵
 • تیزر معرفی مجموعه توس پروفیل  ||  سطح +A
 • به سفارش تولیدی و بازرگانی تیشه‌وری ||  مدت زمان ۰۱:۱۶
 • تیزر معرفی مجموعه خراطی و منبت کاری ||  سطح +A
 • به سفارش کمیته امداد امام خمینی(ره) ||  مدت زمان ۰۱:۰۷
 • تیزر معرفی دهکده فرش مرندیز  ||  سطح +A
 • به سفارش کمیته امداد امام خمینی(ره) ||  مدت زمان ۰۱:۰۸
 • تیزر کمک به سیل زدگان بردسکن ||  سطح +A
 • به سفارش کمیته امداد امام خمینی(ره) ||  مدت زمان ۰۱:۰۰
 • تیزر ابتدایی مستند کوتاه هلال احمر  ||  سطح +A
 • به سفارش هلال احمر مشهد مقدس ||  مدت زمان ۰۱:۲۵
 • تیزر اجرای ایزوفیکس (پروژه سامیار)  ||  سطح +A
 • به سفارش مجموعه ایزوفیکس ||  مدت زمان ۰۱:۰۰
 • تیزر معرفی بازرگانی پورعلی ||  سطح +A
 • به سفارش بازرگانی پورعلی مشهد ||  مدت زمان ۰۱:۰۰
 • تیزر معرفی برنامه میزانسن ||  سطح A
 • به سفارش برنامه میزانسن شبکه ۵ ||  مدت زمان ۰۰:۵۶
 • تیزر معرفی دوره نوابغ فروش  ||  سطح A
 • به سفارش فرابیمه ||  مدت زمان ۰۲:۵۶
 • تیزر معرفی کوه‌پلاس ||  سطح A
 • به سفارش مجموعه کوه‌پلاس ||  مدت زمان ۰۱:۰۰
 • تیزر اکولایزری آهنگ سودای مهر  ||  سطح A
 • به سفارش گروه بیدنگ شو ||  مدت زمان ۰۱:۰۰
 • تیزر مانور زلزله دانشگاه آزاد مشهد  ||  سطح +A
 • به سفارش هلال احمر شهرستان مشهد ||  مدت زمان ۰۳:۰۵
 • تیزر معرفی مجموعه توس پروفیل  ||  سطح +A
 • به سفارش تولیدی و بازرگانی تیشه‌وری ||  مدت زمان ۰۱:۱۶
 • تیزر معرفی مجموعه خراطی و منبت کاری ||  سطح +A
 • به سفارش کمیته امداد امام خمینی(ره) ||  مدت زمان ۰۱:۰۷
 • تیزر معرفی دهکده فرش مرندیز  ||  سطح +A
 • به سفارش کمیته امداد امام خمینی(ره) ||  مدت زمان ۰۱:۰۸
 • تیزر کمک به سیل زدگان بردسکن ||  سطح +A
 • به سفارش کمیته امداد امام خمینی(ره) ||  مدت زمان ۰۱:۰۰
 • تیزر ابتدایی مستند کوتاه هلال احمر  ||  سطح +A
 • به سفارش هلال احمر مشهد مقدس ||  مدت زمان ۰۱:۲۵
 • تیزر اجرای ایزوفیکس (پروژه سامیار)  ||  سطح +A
 • به سفارش مجموعه ایزوفیکس ||  مدت زمان ۰۱:۰۰
 • تیزر معرفی بازرگانی پورعلی ||  سطح +A
 • به سفارش بازرگانی پورعلی مشهد ||  مدت زمان ۰۱:۰۰
 • تیزر معرفی برنامه میزانسن ||  سطح A
 • به سفارش برنامه میزانسن شبکه ۵ ||  مدت زمان ۰۰:۵۶
 • تیزر معرفی دوره نوابغ فروش  ||  سطح A
 • به سفارش فرابیمه ||  مدت زمان ۰۲:۵۶
 • تیزر معرفی کوه‌پلاس ||  سطح A
 • به سفارش مجموعه کوه‌پلاس ||  مدت زمان ۰۱:۰۰
 • تیزر اکولایزری آهنگ سودای مهر  ||  سطح A
 • به سفارش گروه بیدنگ شو ||  مدت زمان ۰۱:۰۰
جهت سفارش می‌توانید از راه های ارتباطی زیر اقدام بفرمایید:

رئال موشن

 • رئال موشن‌های سطح +A (همانطور که می‌توانید مشاهده بفرمایید) از المان ها، اشکال و تصاویر متفاوت، تجهیزات حرفه‌ای (نور، دوربین، میکروفون) استفاده شده و ساخت آن زمان بیشتری می‌برد. لازم به ذکر است مدت زمانی که صرف تولید این سطح می‌شود – با توجه به نوع تصویرسازی و انیمیت آن – برای هر دقیقه خروجی، بین ۷ تا ۱۰ روز است که در دسته‌بندی‌های زیر می‌توانید تعدادی از نمونه‌ها را مشاهده فرمایید.
 • رئال موشن‌های سطح A نسبت به سطح +A از المان ها و اشکال کمتری استفاده شده است. لازم به ذکر است مدت زمانی که صرف تولید این سطح می‌شود – با توجه به نوع تصویرسازی و انیمیت آن – برای هر دقیقه خروجی، بین ۴ تا ۷ روز است که در دسته‌بندی‌های زیر می‌توانید تعدادی از نمونه‌ها را مشاهده فرمایید.
 • رئال موشن آمادگی دانش آموزان در برابر زلزله  ||  سطح +A
 • به سفارش هلال احمر استان خراسان رضوی ||  مدت زمان ۰۴:۴۵
 • رئال موشن نکات ضروری سفر اربعین  ||  سطح +A
 • به سفارش هلال احمر استان خراسان رضوی ||  مدت زمان ۰۳:۰۷
 • رئال موشن کیف نجات ||  سطح +A
 • به سفارش هلال احمر ||  مدت زمان ۰۲:۳۴
 • رئال موشن آموزش لغت های زبان||  سطح A
 • به سفارش گروه آموزشی زبان رمزی ||  مدت زمان ۰۰:۳۸
 • رئال موشن معرفی دوره فتوشاپ  ||  سطح A
 • به سفارش گروه آموزشی همیار مهندس ||  مدت زمان ۰۳:۰۸
 • رئال موشن آمادگی دانش آموزان در برابر زلزله  ||  سطح +A
 • به سفارش هلال احمر استان خراسان رضوی ||  مدت زمان ۰۴:۴۵
 • رئال موشن نکات ضروری سفر اربعین  ||  سطح +A
 • به سفارش هلال احمر استان خراسان رضوی ||  مدت زمان ۰۳:۰۷
 • رئال موشن کیف نجات ||  سطح +A
 • به سفارش هلال احمر ||  مدت زمان ۰۲:۳۴
 • رئال موشن آموزش لغت های زبان||  سطح A
 • به سفارش گروه آموزشی زبان رمزی ||  مدت زمان ۰۰:۳۸
 • رئال موشن معرفی دوره فتوشاپ  ||  سطح A
 • به سفارش گروه آموزشی همیار مهندس ||  مدت زمان ۰۳:۰۸
جهت سفارش می‌توانید از راه های ارتباطی زیر اقدام بفرمایید:

رئال موشن

 • در این قسمت هم می توانید تعدادی از گزارش‌ها و مستندهای کوتاهی که با همراهی و کمک تیمم ساخته شده را مشاهده بفرمایید…
 • گزارش: میز خدمت در اداره‌ها ||  مدت زمان ۰۳:۲۴
 • به سفارش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی 
 • گزارش: اردوی سفیران کار و تلاش  || مدت زمان ۰۳:۰۰
 • به سفارش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی
 • گزارش آسیب های ناشی از سیل بردسکن ||  مدت زمان ۰۲:۰۶
 • به سفارش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی
 • مستند عملکرد سالانه هلال احمر ||  مدت زمان ۱۰:۳۶
 • به سفارش روابط عمومی هلال احمر مشهد مقدس  
 • برنامه راه‌های مقابله با زلزله ||  مدت زمان ۰۴:۳۱
 • به سفارش روابط عمومی هلال احمر استان خراسان رضوی
 • گزارش: کمک به سیل زدگان آق قلا ||  مدت زمان ۰۲:۲۲
 • به سفارش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی
جهت سفارش می‌توانید از راه های ارتباطی زیر اقدام بفرمایید: